Margherita

£6.99

 

 

Tomato, mozzarella, oregano Fresh basil 

Allergens Contains: Milk, Wheat